Zájemci měli možnost navštívit v období dvou zářijových víkendů od soboty 7. září do neděle 15. září řadu památek. Mezi ně patřil bývalý kapucínský hospic, nynější místo Regionálního muzea Mělník, s kostelem Čtrnácti sv. pomocníků, který spolu tvoří cenný areál a dům v Ostruhové ulici, který je historickou památkou a patří rovněž do majetku muzea. Nyní je v něm stálá muzejní expozice Historické kočárky.

Na sobotu 14. září připadl Den zvoníků na Mělníku a vyzvánění na všechny zvony bylo součástí Dnů evropského dědictví, stejně jako vycházky se zvoníkem, které startovaly od muzea. V proboštském chrámu sv. Petra a Pavla probíhaly komentované prohlídky a ukázky zvonění.

Liběchovský zámek spolu s parkem a krásnými sochami patřil rovněž mezi zpřístupněné památky. Součástí doprovodného programu byla nejen komentovaná prohlídka zámecké zahrady, ale návštěvníci mohli shlédnout výstavu fotografií a technických výkresů Karla Lojky, které dokumentovaly kostelík Ducha svatého z roku 1965.

V neděli 15. záři mohli zájemci navštívit ve Vrbně románský kostel Povýšení sv. kříže z poloviny 12. století a zúčastnit se komentované prohlídky areálu kostela. O historii i současnosti kostela zajímavě vyprávěl Jiří Čepelák. „Tuto kulturní památku hodně poznamenaly povodně v roce 2002 i 2013. Na druhou stranu právě povodně odhalily unikátní malby na stěnách. A nejedná se jen o gotické malby. Jsou z různého období. Kostel se v dřívějších dobách několikrát vymalovával ať už kvůli moru, povodním či z jiných důvodů. Na zdech se zachovaly malby z různého období."

Tato významná kulturně poznávací společenská akce zvyšuje všeobecné povědomí o kulturním dědictví a jejím cílem je hledání cest ke kořenům naší civilizace.

AUTOR: Marta Dušková