„Přátelé, vlastenci, stojíme na místě, kde zatím jezdí jen koňské povozy. My bychom tu ale rádi viděli moderní železnou dráhu a parní vlaky," řekl v sobotu na mšenském nádraží Václav Novák ze mšenského divadelního sdružení coby národní buditel 19. století František Stanislav Hulicius, který zahajoval tradiční akci místního okrašlovacího spolku s názvem Po stopách Cinibulkových aneb Časem zpět o sto let.

V roce 1876

Ačkoli název napovídá, že se účastníci v dobových kostýmech vracejí v čase jen o jedno století, tentokrát si odskočili až do roku 1876. Právě v tomto roce se totiž v nedaleké Býkvi narodil ředitel mšenských škol, čestný občan města Mšena, iniciátor mnoha význačných projektů a velký milovník Kokořínska Josef Bedřich Cinibulk, jemuž je každoročně akce věnována.

Nadšenci z Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí a jeho příznivci společně s divadelníky připravili netradiční návrat do historie, v rámci něhož účastníkům nastínili, co všechno ve Mšeně před Cinibulkovým příchodem scházelo. „Pointou našeho příběhu, který jsme představili v několika připravených scénkách, bylo to, že do Mšena s rodiči přijel na výlet tříměsíční Josífek Cinibulk, který slyší žehrání místních lidí. Jejich přání mu zůstanou v hlavě a po příchodu do Mšena v roce 1902 je začne prosazovat. Představitel malého Cinibulka, Filip Kysela, projel trasu vycházky v historickém kočárku," popsal Václav Novák, který si přípravu scének vzal na starost.

Malý Cinibulk vnímá přání Mšeňáků

Na trase, která vedla z nádraží přes náměstí a koupaliště do lesoparku Debř, se dámy ve slušivých róbách a pánové v pumpkách a kloboucích setkali například se studentem, který si přál vybudovat velkou školu. Sokolka na náměstí toužila po sokolovně a rybář u Blížky bědoval, že mu ryby ruší koupající se děti. „Vyřešilo by to jedině moderní koupaliště, takové, jaké se zavádí jinde ve světě," líčil lovec, který z vody vytáhl jen dětskou bačkoru.

Výletníci pak zamířili do dnešního lesoparku Debř, kde v dobách Cinibulkova narození bývaly ještě chmelnice. „Milý pane, místo chmelnic by tu byl krásný vycházkový park s altánky a rozmanitými výsadbami," povídala místnímu chmelaři při pikniku na začátku Debře choť profesora Bacha, který výpravu už z nádraží doprovázel. Byl to onen příznivec okultních věd, který při pohledu do kamenné koule předpovídal, zda se přání Mšeňáků vyplní a kdy se tak stane.

„Účastníci se tak prostřednictvím magie dozvěděli, kdy bude nebo vlastně byla vybudována škola, koupaliště nebo kdy byl do Mšena zaveden vodovod ze Stříbrníku. Vždy šlo o věci, o které se v první polovině 20. století zasloužil Josef Cinibulk," přiblížil Václav Novák.

Letošní šestý ročník recesistické akce, který byl v rámci 140. výročí Cinibulkova narození oživen divadelními scénkami, byl zakončen v Hospůdce na Romanově, kde zahrály Staropražské heligonky.