„Do této tvůrčí činnosti se zapojili všichni žáci naší školy v hodinách jak pracovních činností, tak i výtvarné výchovy. Je tu řada plastických výtvorů, kreseb, děti pracovaly všemi možnými technikami,“ uvedla Ivana Šulová, ředitelka ZŠ 28. října, Kralupy - Mikovice.

Mladí tvůrci využívali různé techniky, zvláště malbu vodovkami, fixem, tuší, aplikovali různé tisky, pracovali s papírem i s přírodninami. S ohledem k velikosti sálu „Galerie VK 37“ byly k vystavení vybrány práce, které se do výrazně limitujícího prostoru vešly - od každé techniky bylo prezentováno několik výtvorů.

Galerie za dobu existence již představila četné práce renomovaných českých malířů, grafiků, tvůrců poštovních známek, fotografů apod. Konají se zde periodické koncerty a literárních pořady. Do této mozaiky zapadají i pravidelné výstavy kralupských škol.

Aktuální výstava bude probíhat až do konce února. Následně ji vystřídá 22. března expozice fotografií Karla Váchy s názvem „Procházka s Josefem Sudkem“. Při příležitosti vernisáže nové výstavy vyhlásí Galerie VK 37 novou soutěž kralupských fotografů.

Jiří Herain