Odborná porota, složená ze tří testačních komisařů v čele s předsedou komise Vlastimilem Kožnarem, posuzovala stav testovaných motocyklů.
Po schválení původnosti a originality strojů jejich majitelům udělila osvědčení o klubové testaci, se kterým se vozidlo stává právoplatným veteránem.
Stroje, které jsou kompletně bez dokladů, musejí podstoupit ještě testaci krajskou s následným vydáním veteránských dokladů a značek.
Mšenský veteran klub získal po dlouhém úsilí před časem oprávnění k testování vozidel pod záštitou Federace klubů historických vozidel České republiky.