Škola si vždy touto dobou, a obzvláště v letošním roce v době výročí 50 let od úmrtí, připomíná Jana Palacha, který na gymnáziu studoval a jehož jméno škola nese, a při této příležitosti je pořádána výstava výtvarných a fotografických prací studentů.

Gymnázium je všeobecně vzdělávací školou a není tedy zaměřeno na výtvarnou výchovu. Někteří z vystavujících studentů se s výtvarnými hodinami setkávají jen jednou za dva týdny, a přesto vznikla velmi zdařilá díla, která rozhodně stojí za vidění. Výstava je výběrem některých témat, kterými se studenti v hodinách vyučování zabývají. Letos byly navíc do výstavy zařazeny i autorské panely studentů, pro něž je výtvarné umění i součástí jejich volného času.

Fotografie a obrazy, které jsou vystaveny v hudebním sále kulturního domu, ve foyeru a i na stěně v kavárně, je možné vidět do pondělí 11. března. Masarykův kulturní dům je otevřen ve všední dny od 13 do 18 hodin a vždy hodinu před konanou kulturní akcí.

Marta Dušková