Jak se těšíte do Kutné Hory, už jste ji někdy navštívil?
V Kutné Hoře jsem byl mnohokrát a několikrát jsme tu i koncertovali s Hradišťanem. A několikrát mi tu také hráli a zpívali moji Missa brevis pro sólisty, sbor a orchestr.

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2020.Zdroj: www.mfkh.czZ vlastního nitra růst… – od kořenů k současnosti. To je název koncertu na pomezí žánrů, ve kterém spolu účinkují varhanice Katta, Jiří Pavlica & Hradišťan. Jak byste ve stručnosti tento projekt představil posluchačům? Co od něj mohou očekávat?
Jakýmsi 'stavěním mostů' mezi hudebními žánry se zabývám snad celý svůj profesní život. Proto před pár lety vznikl i tento projekt s Kattou, ve kterém se snažíme jít ke kořenům naší slovanské hudební kultury a na nich stavět své vlastní skladby. Proto se vracím v inspiraci ke staroslověnským textům sv. Cyrila a Metoděje a stejně tak byla pro Kattu inspirací Janáčkova Glagolská mše. To je jeden z příkladů. Oba vycházíme ve své tvorbě z hudby různých staletí, programově pracujeme s návraty k tradici, ale často se vydáváme za hranice hudebních žánrů a hledáme nečekaná umělecká spojení. Snad se nám to daří i v tomto případě.

V nějakém rozhovoru jsem četla, že se snažíte být v harmonii se svou rodinou. Jak se vám to jako tolik vytíženému hudebníkovi daří?
Jestli se mi to daří, to opravdu nevím, ale snažím se. Jsem rád v harmonii nejenom se svou rodinou, ale také se svým okolím, s přírodou, s vesmírem… Prostě harmonii považuji za jeden ze základních principů života. Záleží na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Je samozřejmé, že to není snadné a že o to člověk musí každodenně usilovat.

Jaké je pro vás po hudební stránce spojení s Kattou?
Jak už jsem naznačil, jde o spojení různorodých hudebních principů, které vycházejí z podobného zdroje – z naší historie, tradice a duchovních rozměrů. Snažíme se, vše ostatní už záleží na posluchačích.

Co vám dělá v současné době největší radost? Na co těšíte v příštích dnech, týdnech (tedy samozřejmě kromě Kutné Hory?
Že jsme začali opět koncertovat po koranavirové pauze a také, že snad brzy dokončím druhý smyčcový kvartet. A pak už mám další plány, ale tam ještě nejsme.