Nejprve se vydal na návštěvu neratovického domova pro seniory Dům Kněžny Emmy, kde si prohlédl kapli a pokochal se výhledem do okolí ze zasklené střechy budovy.

Následně se přesunul do kostela Nanebevzetí Panny Marie v nedalekých Lobkovicích, kde sloužit mši.

Svou návštěvu zakončil besedou v prostorách lobkovické obchodní akademie.