Byla to jednaz mnoha her, které mají více stmelit kolektiv a naučit třídu držet za jeden provaz.

Šesťáci a osmáci ze Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku dorazili v pondělí do Lhotky na třídenní adaptační kurz. Cíl byl jasný: navzájem se lépe poznat a najít cestu, jak spolu dobře vycházet.

Nevezli s sebou učebnice ani sešity. Soustředili se především jeden na druhého.

Třídní učitelka VI. B Marcela Antonínová vysvětlila, že kurz by měl především nastartovat další společnou cestu šesťáků na druhém stupni: „Děti ve škole stráví mnoho času. Je důležité, aby si uměly vzájemně vyhovět a respektovat se.“

První odborné rady, jak na to, dostali všichni ještě předtím, než se stačili pořádně zabydlet ve svých chatkách.

Na dvouhodinové setkání za dětmi totiž přijela psycholožka Hana Grohmanová, kterou kromě jiného zajímalo, co děti od kurzu očekávají.
Nezůstalo jen u slov. Před odjezdem měli všichni možnost říct, zda se jejich přání naplnila.

Společné chvíle trávili školáci především sebepoznávacími hrami, které pomáhají rozvíjet vzájemné vztahy a komunikaci. A nejen to. Učili se mluvit o svých pocitech či naslouchat jeden druhému.

Odpoledne patřilo sportovním hrám a soutěžím. Vedoucí kurzu Věra Hofmanová zdůraznila, že v nich rozhodně nejde o vítězství: „Jde především o spolupráci. Chceme, aby děti měly radost ze společného úspěchu.“