Tradiční slavnosti byly zahájeny na tamním Palackého náměstí před kostelem. Bohatě byla následně navštívena čtvrteční akce „Bezpečný den“ na pravém břehu řeky Vltavy, kde se celý den prezentovaly školní mládeži i dospělým složky integrovaného záchranného systému a dalších organizací, zabývajících se prevencí a ochranou obyvatelstva.

Program na zbytek týdne byl plný zábavy, veselí, sportu i poučení. Do vínku akcí patřily hrátky pro děti na travnaté ploše pod informačním centrem u silničního mostu T. G. Masaryka na levém vltavském břehu. Pro menší i větší ratolesti zde organizátoři nachystali aktivity s ekologickou tématikou, nechyběl skákací hrad, ukázka techniky dobrovolných hasičů, prezentaci dravců tu měl sokolník a našlo se tu i místo pro malou chemickou laboratoř k atraktivním pokusům.

K akcím, o něž byl velký zájem obecenstva, patřila i letos nedělní soutěž siláků s názvem Strongman Kralupy 2019, konaná před kralupským kulturním domem Vltava. Tady se převracely obří pneumatiky z traktorů, tahaly na laně nákladní i osobní vozy, transportovaly v časovém limitu velké kameny, pytle s pískem, ocelové kovadliny a sudy.

Souběžně ve velkém sále kulturního domu nachystala zdravotní, sociální a bytová komise Městského úřadu Kralupy v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje Den pro zdraví, kdy byla zájemcům z řad Kralupanů prováděna oční vyšetření, kontrola mateřských znamének, měření hladiny cukru, cholesterolu a další.

K vrcholům Dnů Kralup určitě patřil velmi oblíbený závod rychlých člunů vodních motoristů s celonárodní účastí pod názvem Kralupská míle, plaval se i Kralupský kilometr, pod záštitou senátora Petra Holečka se konal fotbalový Turnaj století, probíhaly volejbalové turnaje, běhalo se závodně do schodů s cílem na kopci Hostibejk, příchozí si mohli vyzkoušet jízdu raftem na slalomovém kanálu v blízkých Miřejovicích a nechyběl sobotní půlnoční ohňostroj na břehu Vltavy u Masarykova mostu.

Jiří Herain