Básníci z celé republiky se mohou se svými díly přihlásit do autorské literární soutěže Seifertovy Kralupy, kterou vyhlásilo město Kralupy nad Vltavou. Soutěž je součástí 16. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Podle mluvčí kralupské radnice Lenky Moravcové se do soutěže mohou přihlásit autoři ve dvou věkových kategoriích.

„První kategorie je od čtrnácti do osmnácti let, druhá nad osmnáct let,“ upřesnila Moravcová a dodala, že je možné přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat nejvíce dvě stě původních, dosud nepublikovaných veršů napsaných na stroji nebo počítači ve čtyřech kopiích. Jedna z básní musí být přitom ve formě sonetu.

„Soutěž je anonymní, takže práce nesmí být podepsány ani nijak označeny,“ připomněla mluvčí. Soutěžící musejí své básně zaslat poštou v zásilce, v níž budou tři neoznačená díla a zalepená obálka se čtvrtým vyhotovením, jménem, příjmením, datem narození, bydlištěm, adresou školy nebo zaměstnavatele autora. Uzávěrka je 13. května.

„Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Vítězné práce budou odměněny,“ poznamenala Moravcová.

Adresa pro zaslání: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Seifertovy Kralupy, k rukám L. Moravcové, U cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Další informace na telefonu 315 739 888.