Na sklonku února příštího roku si připomeneme životní jubileum významného výtvarníka, žijícího v našem regionu, akademického malíře Otakara Čemuse. Cesta ke studiu krajinomalby na pražské akademii nebyla pro Otakara Čemuse jednoduchá, úspěchy při studiu samém v letech 1952 – 1959 (včetně čestného roku navíc) však potvrdily výrazný talent mladého umělce.

Po absolutoriu zvolil zajištěnou existenci výtvarníka v časopise Květy. Jeho černobílé perokresby provázely tento časopis po několik desetiletí a uplatňovaly se i v knižních titulech. Byl autory vyhledáván proto, že jejich dílo nejen zručně ilustroval, ale dovedl zachytit i atmosféru příběhu, či jednotlivých míst. Jeho kreslířský talent se uplatnil i při tvorbě pohlednic s vánoční nebo velikonoční tematikou a ve tvorbě leporel a obrazových skládaček pro děti.

Volné tvorbě, které zpočátku mohl věnovat pouze svůj volný čas, dominují tři tematické okruhy.

Tím hlavním je žena a krása jejího těla i ducha. Tento motiv se uplatňuje buď v samostatném nebo skupinovém aktu, případně ve společnosti, při odpočinku a sportu.

Druhým okruhem je krajina, a to ať už reálná (středomoří) nebo ta stvořená v umělcově fantazii. Imaginární, snové krajiny se od reálných odlišují jednak plasticitou malby a jednak barevným laděním do odstínů modré. Třetím tematickým okruhem jsou kytice a zátiší, přičemž zátiší často evokují svoji tématikou návrat do starých časů.

Všechna témata malíř zvládá realizovat jak v technice olejomalby, tak v kresbě a pastelu. Otakar Čemus uskutečnil studijní cesty do většiny evropských zemí. Účastnil se zahraničních výstav v Německu, Itálii, Rusku a Polsku. Jeho práce jsou zastoupeny ve státních i v soukromých sbírkách doma i v cizině.