Tišická mateřská a základní škola se totiž rozhodly oživit tradici masopustu.

ájemci převlečení do tradičních masek se sejdou ve čtrnáct hodin před základní školou, odkud se průvod vydá k obecnímu úřadu a dále k restauraci Na hřišti. Cestou průvod čekají tři zastávky s tancem a zpěvem. Na závěr bude sťata a znovu oživena kobyla, konec masopustu by měl být mezi patnáctou a šestnáctou hodinou.

rganizátoři důrazně žádají účastníky, aby do průvodu dorazili pouze v tradičních maskách, v maskách znázorňujících řemesla nebo ve vesnickém oděvu z předminulého století, pohádkové postavičky by měly zůstat doma.