Sociálně preventivní výstavy s programy, které pracují s tématikou společensky negativních jevů, pořádá Regionální muzeum Mělník již přes 10 let. „Po protidrogové tématice, rizikách kybersvěta či nebezpečí vzniku požárů se tak realizační tým projektu zacílí na problematiku dopravní výchovy a bezpečnost silničního provozu,“ uvedla Kristýna Frelichová z oddělení PR a propagace mělnického muzea.

Výstava i doprovodný program vzniká na základě dlouholeté spolupráce muzea, Programu prevence kriminality města Mělníka, Policie ČR Mělník a Městské policie Mělník. Většina exponátů bude zapůjčena z policejního muzea v Praze.

Výstava připomene výročí sto let existence Služby dopravní policie a zároveň představí i současnou podobu a význam této složky. Lektoři připravují program nejen pro školy, ale i pro veřejnost. Ve středu 9. října se proto v muzeu koná zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, a to od 17 do 19 hodin. Nejen děti tak budou mít příležitost prověřit si své znalosti pravidel silničního provozu na improvizovaném dopravním hřišti a v interaktivním koutku ve velkém sále muzea.