Někteří z nich pokračují v krásném koníčku v souboru Jarošovci nebo v jiných tanečních tělesech. Jiní si zachovali v srdci vztah k tanečnímu a hudebnímu umění na celý život nebo dokonce zvolili profesionální uměleckou dráhu.
Soubor byl téměř od počátku spjat s tanečním oborem základní umělecké školy. To znamenalo, že všichni tanečníci byli pod vedením Šárky Kuželové vzděláváni vedle lidového tance také v technice klasického baletu a moderního tance. Hudební složku tvořili učitelé a žáci hudebního oboru.To byla deviza, která pomohla Jarošáčku prosadit se v konkurenci ostatních dětských souborů v České republice zejména z hlediska kvalitní technické a výrazové interpretace. Bohužel postupně došlo k odloučení souboru od školy.

Kořeny a tradice

I přesto se souboru podařilo udržet si svůj standard. To vše i díky obětavým vedoucím Šárce Kuželové a Radce Čermákové, členům Sdružení rodičů a přátel souboru, sponzorům a podpoře města.Uvědomují si, jak je důležité poučit mladou generaci o našich kořenech, přiblížit letité tradice a prostřednictvím scénického zpracování přibližovat tuto krásnou záležitost současnému divákovi.
Soubor Jarošáček za dobu své dvacetileté existence reprezentoval český folklór na mnoha zahraničních i tuzemských festivalech, uspořádal řadu samostatných krásných vánočních či výchovných koncertů, spolupodílel se na akcích Základní umělecké školy Mělník, umělecky spolupracoval s jinými významnými soubory, mezi které patří například Gaudeamus Praha, Rozmarýnek Praha, Jarošovci Mělník, Valášek z Brna nebo dokonce soubor Holubička Daruvar z Chorvatska. Za svou činnost získal řadu ocenění na zemských nebo celostátních kolech postupových soutěžních přehlídek dětských folklorních souborů, či krajských a celostátních kolech soutěží tanečních oborů základních uměleckých škol. V roce 2009 obdržel Plaketu Města Mělníka a Čestné uznání za svou činnost.

Zájem o členství 

O tom, že folklorní tanec má co říci i dnešní generaci dětí a jejich rodičů, hovoří i fakt, že zájem o to, stát se členem Jarošáčku, je opravdu velký. V současné době má Jarošáček vedle lidové muziky pod vedením primášky Jindřišky Kubecové dokonce tři taneční složky souboru – Velký Jarošáček, Malý Jarošáček a přípravku, kde ti nejmenší získávají základy lidového tance, aby se mohli začlenit do souboru.
Ti všichni se pod dohledem svých vedoucích Šárky Kuželové a Radky Čermákové pilně připravují na vyvrcholení oslav kulatého výročí, kterým bude slavnostní akce 8. listopadu v Masarykově kulturním domě v Mělníku, která bude nejen ohlédnutím za choreografiemi uplynulých let, ale také plná novinek, překvapení a doprovodných akcí, které soubor připravil pro své věrné diváky.

(Šárka Kulhánková)