Pro děti byla k dispozici speciální dílna a také ukázky tradičních řemesel.