V muzeu se uskutečnil tradiční Předvánoční řemeslný jarmark s ukázkou lidových řemesel a dílničkami pro děti. Ve všech prostorách muzea se mimo jiné vyrábělo mýdlo či koupelové kuličky. Všude byly k vidění vánoční či adventní dekorace, které lákaly k nákupu.

K adventu patří i konání dobrých skutků. Nákupem některého z výrobků u stánku Chráněného bydlení Domov z Nebužel mohl mít návštěvník kromě radosti i dobrý pocit, že pomohl potřebným.

„V Nebuželích poskytujeme sociální služby a staráme se o klienty s mentálním a kombinovaným postižením. V našem areálu máme dílničku, kde právě naši klienti vyrábí nebo se podílí na výrobě těchto dekorací a my pak krásné dřevěné anděly či látková zvířátka prodáváme na jarmarcích. Část výtěžku prodeje používáme přímo pro klienty, aby měli finanční odměnu z toho, co vyrobili, část výtěžku jde na náklady výroby dekorací a část jde přímo do chráněného bydlení,“ vysvětluje ředitelka služby Zdeňka Vlčková. 

Náměstí Miru ožilo již dopoledne adventními trhy. Ty trvaly až do večera. Na návštěvníky čekala nejen tradiční předvánoční nabídka adventních výzdob a řemeslných výrobků, vánočních ozdob, ale i přehlídka mladých vín mělnických vinařů. Trhy oživila hudební a pěvecká vystoupení, která navodila předvánoční atmosféru. Součástí akce Vítání adventu bylo v 17 hodin rozsvícení již nazdobeného velkého stromu, který stojí na náměstí.

Marta Dušková