Jak trávili lidé na Mělnicku a Kokořínsku letní dny, kam se vydávali na výlety a jaká místa je lákala? Odpovědi na tyto otázky lidé najdou na výstavě Léto budiž pochváleno, která se ve velkém sále mělnického regionálního muzea otevře zítra v 17 hodin v rámci Mělnické muzejní noci.

Prostřednictvím vystavených fotografií i trojrozměrných exponátů z dob dávno minulých návštěvníci podle kurátorky výstavy Nadi Černé nahlédnou do volného času obyvatel i návštěvníků Mělníka a jeho okolí v první třetině dvacátého století.

„Vzhledem k tomu, že Mělník leží jen kousek od Prahy, stával se častým výletním cílem pro pražskou klientelu, což platilo také pro Kokořínsko a Mšensko. Lidé tam jezdívali na letní byty a děti na různé zdravotní prázdninové osady, které pořádal například Československý červený kříž," vysvětlila muzejní etnoložka, podle níž hodně návštěvníků regionu lákala mělnická plovárna, která byla zrušena na konci padesátých let minulého století.

Na výstavě se lidé dozvědí, kde oblíbené místo mělnických plavců stávalo a prohlédnou si jej i na dobových fotografiích.
„Plovárny se zpočátku používaly především z hygienických důvodů, protože koupelny v tu dobu ještě nebyly běžnou součástí domácností. První lázně se stavěly přímo na řekách a tím, jak postupně docházelo k jejich znečišťování, začala se objevovat koupaliště přímo ve městech," popsala Naďa Černá, která při chystání zajímavé výstavy nezapomněla ani na další oblíbené místo vhodné k trávení času u vody – Městské lázně Mšeno.

Výstava Léto budiž pochváleno začíná Mělníkem s jeho lákadly, následující část muzejníci věnovali výletům do přírody, které představují především členové Klubu českých turistů a velocipedisté. Mezi nejčastějšími místy k výletům neschází Chloumek, Kokořín, Harasov a Liběchov, kam Mělničané po nedělním obědě mířili často na palubě parníku.

„Mezi vybrané lokality letních sídel samozřejmě patří i město Mšeno, kde jsem se zaměřila na koupaliště a park Debř. Velice mě v souvislosti s Debří nadchla vize velkého propagátora Kokořínska a Mšenska Josefa Bedřicha Cinibulka, s níž se mohou návštěvníci na výstavě seznámit," připomněla kurátorka výstavy.

Lidé často mívají podle Nadi Černé dojem, že letní byty jsou jen záležitostí odpočinku a dovolené. To ovšem není až tak úplně pravda. „Na letní byt odjela často jen matka s dětmi, která se tam dál věnovala své práci. Sbírala lesní plody a připravovala je na zimu." Na výstavě dokonce neschází ani unikátně dochovaný konzervační přístroj Rapid.

Exponáty, které budou na výstavě k vidění až do 23. srpna, pocházejí vedle sbírek mělnického muzea i z muzeí v Roztokách, Hradci Králové 
a ze soukromých sbírek Ludmily Zuskové z Benešova. Dobové snímky ze svého archivu poskytl také Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí.