Mezi nejatraktivnější exponáty patří preparovaní živočichové, ledňáček, vydra, či bobr. Součástí expozice je projekt pro školy, kde budou žáci hodnotit čistotu vody, poznávat hlasy žab, zkoumat vodní bezobratlé živočichy, nebo určovat typické rostliny lužních lesů.

Kurátor přírodovědné sbírky Libor Praus dodává: „Impulz k pořádání výstavy Nespoutaná řeka se sám nabízí. Mělník leží na soutoku Labe a Vltava. Krajina je řekami ovlivňována. Dvě velké povodně v roce 2002 a 2013 ukazují, že blízkost řeky přináší zkázu, ale kolem řek je divoká příroda, která zasluhuje pozornost a její estetická hodnota je vysoká."

Na panelech na výstavě jsou fotografie věnované tématu řeky. „Je tady příběh lososa, který dokázal dříve proplout do Mělníka, ale dnes mu brání zdymadlo v Ústí nad Labem“, vysvětluje Libor Praus. Návštěvníci se dozvědí o životě na podmáčených loukách či v lesích. Součástí řek je průmysl, protože většina podniků se staví v okolí řek vzhledem k potřebnosti vody. K vidění jsou i fotografie z povodní.

„Zajímavou interaktivní zónou pro děti je nožní hmatová stezka, kde se děti mohou projít bosy po různém povrchu, se kterými se lidé setkají u řeky," vysvětluje pedagožka Jitka Králová. Výstavu je možné shlédnout do neděle 9. června.

Marta Dušková