Jeden z nich se konal v kostele Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava. Vystoupili v něm i učitelé školy. S fragmentem Gregoriánského chorálu a dvěma adventními písněmi vystoupil pěvecký sbor Cantati bravi. Sólisté na flétny i několikačlenné soubory jako Flauto Gombiko, Scherzo clarinetto a Flauto melodico uvedli díla A. Vivaldiho, G. Telemanna, H. Purcella a dalších světových skladatelů, jejichž tvorba se vázala k nadcházejícímu vánočnímu času. A protože se koncert konal v kostele, někteří žáci i jejich pedagogové preludovali na varhany skladby J. S. Bacha, případně doprovázeli vystoupení zobcových flétnistů i na keyboard.