V rámci programu byly děti z hlediště zvány na jeviště, kde procházely branou kouzelného zrcadla a následně je čekala bohatá mikulášská nadílka. Rozzářené dětské oči byly jasným důkazem celkové spokojenosti.