Zájem byl tradičně o dlouhodobou výstavu „Z historie malé železnice“ s jezdícím vláčkem a dílnou ze stavebnice Merkur. Pozornosti návštěvníků se těšila též výstava kartonových modelů mělnického mladého modeláře Marka Suchého „Markův svět zpět“, na které navíc probíhala tvořivá dílnička. Děti všech věkových kategorií si zde mohly vyprojektovat a vyrobit dům dle svých představ, i když jen z papíru. Nejzdařilejší modely měly i koupelnu, chlívek pro zvířátka či počítačovou místnost. Jako bonus děti i rodiče procvičili své smysly při poznávání různých druhů papíru po hmatu.

Odpolední program uvítal v muzejní kavárně příznivce zahrádkaření při přednášce Jaroslav Hobíka a jeho hostů „Staré odrůdy a Podzimní ikebana“. Odborníci na pomologii Ing. Vítek Michálek a Ing. Luďek Laňar popovídali o starých českých odrůdách jabloní a zodpověděli dotazy zájemců. Nechyběla ochutnávka 8 druhů zmiňovaných jablek. Jaroslav Hobík předvedl ukázky podzimních vazeb chryzantém pro potěchu oka i ducha. Od 17:00 pak v kavárně proběhla přednáška Miroslava Líra věnovaná významné osobnosti náboženských a kulturních dějin raného novověku „Svatý Ignác z Loyoly a jeho doba“.

Kristýna Frelichová