Zahajovala tradičně starostka obce Obříství Jitka Zimová, která přivítala návštěvníky, účinkující i delegáty ze Středočeských institucí. Čestný host, přední členka Jolana Smyčková-Hánová, zavzpomínala na svého otce Miroslava Smyčku a na ostatní ročníky slavnosti, které zde strávila. Poté konferenciér Lubomír Havlák uvedl diváky, velmi pěkným vstupem do děl Bedřicha Smetany. Navodil příjemnou atmosféru a plynule představil jednotlivé účinkující a skladby, které zazpívají.

Nádherný kulturní zážitek nám svým pěveckým i hereckým vystoupením zprostředkovali sólisté opery Divadla J. K. Tyla v Plzni a Národního divadla v Praze. Diváci si z úst Ivany Veberové a Richarda Haana, nositelů Thalie, Jana Ondráčka s úžasným tenorem za doprovodu Adolfa Melichara dirigenta Státní opery a klavíristy, vyslechli slavné duety a árie z oper Bedřicha Smetany. Zazněla zde opera Prodaná nevěsta, Hubička a Libuše. Diváci si odnesli z Lamberku silné kulturní zážitky a obdařili účinkující velkým potleskem. Po skončení představení si všichni mohli prohlédnout prostory muzea a shlédnout, kde žil Bedřich Smetana se svou ženou.