Trénování paměti není určeno jen pro starší generaci. „Paměť trénují už děti ve školce,“ říká Adriana Rohde Kabele, která v Knihovní dílničce mělnické knihovny vede Trénování paměti pro všechny věkové kategorie.

Svou hlavu by podle koučky mozkových závitů neměl nechat nikdo dlouho zahálet. „Pokud studujeme, tak s hlavou stále něco děláme. Při nástupu do zaměstnání se ale většinou soustředíme na jednu činnost, děláme rutinní věci. To se ale odrazí ve vyšším věku, kdy si nedokážeme vzpomenout na to, co jsme si před lety běžně pamatovali.
A to je výsledek toho, že jsme paměť nějakým způsobem šidili,“ vysvětluje Adriana Rohde Kabele, která pro účastníky sobotního setkání v přízemí knihovny připravila řadu zajímavých cvičení.

Na úvod si třináct lidí, kteří se rozhodli nenechat své mozkové buňky ani chvilku 
v klidu, při koncentračním cvičení ověřilo svou slovní zásobu. Na každé písmo z abecedy měli za úkol jmenovat jeden dopravní prostředek. Zazněly tak slova jako například auto, balon, člun nebo dacia.

„Je široká škála toho, co si člověk může tímto způsobem procvičit, ať už to jsou třeba názvy písniček nebo jména. Navíc je to možné dělat sám pro sebe například v čekárně u lékaře,“ připomíná Adriana Rohde Kabele.

Dalším koncentračním cvičením, které si připravila, bylo spojování ženských a mužských jmen podle abecedy,. Tentokrát tedy v písemné 
formě.

Oblíbené křížovky, které nescházejí zřejmě v žádném časopisu, ale podle trenérky paměti k jejímu posílení příliš nepřispívají. Opakují se 
v nich totiž dokola stále stejné výrazy. „Mnohem lepší by bylo křížovku vyplňovat bez tužky a správná řešení si pamatovat v hlavě. Je to složitější, ale paměti to prospěje mnohem víc,“ vysvětluje Adriana Rohde Kabele, která působí jako vedoucí aktivizačního úseku v Centru seniorů Mělník.

Právě tam také s trénováním paměti začínala. „Trénování paměti v centru seniorů probíhá už řadu let. A protože jsem se v tom chtěla zdokonalit, tři roky jsem studovala 
u České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze,“ doplňuje certifikovaná trenérka, která 
dokonce zvládne odhalit 
i možný stupeň Alzheimerovy choroby.

V rámci sobotního tréninku si frekventanti ověřili 
i svůj sluch. Poznávali různé zvuky, s nimiž se běžně setkávají. A mnohdy to nebylo vůbec snadné.

Kurzy Tréningu paměti pro všechny věkové kategorie, které podporuje Mělnické kulturní centrum, se v Knihovní dílničce konají jednou měsíčně. S Adrianou Rohde Kabele si mohou lidé svou paměť procvičit opět v sobotu 
28. března od 9.30 hodin. A nezáleží na tom, zda už se zúčastnili předchozích hodin nebo budou nováčky.