„V Debři jsem byla jako školačka na několika představeních. Pamatuji si i na to první, což byla Noc na Karlštejně," vzpomínala Vlasta Šlechtová, rozená Kabrnová na doby, kdy v mšenském lesoparku Debř fungovalo přírodní divadlo. Bylo jí tehdy kolem dvanácti let.

A do Debře, kam chodívá 
s vnoučaty na procházky, se vrátila jako divačka po více než padesáti letech. Zúčastnila se totiž tradiční recesistické vycházky mšenského okrašlovacího spolku Po stopách Cinibulkových Časem zpět o sto let, která vedla z náměstí přes Františkovu alej až do Debře. Tam už byli připraveni herci Nového divadla Mělník.

Právě oni totiž probudili místo, kde se před mnoha lety odehrálo jen několik divadelních představení, z hlubokého spánku. Do improvizovaného hlediště přilákali svou divadelní pohádkou Květ zapomnění bezmála dvě stovky nedočkavých diváků.

Veřejné brigády

Oživení přírodního divadla v Debři by se neuskutečnilo bez úsilí členů Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí a jeho příznivců, kteří netradičnímu místu uprostřed vysokých stromů věnovali svůj volný čas.

„Před třemi lety jsme si řekli, že musíme s divadlem, nebo spíš s ruinami, které na místě původní budovy zůstaly, něco udělat. Obnovit divadlo v původním rozsahu však nebylo možné a ani žádoucí, takže jsme se rozhodli místo upravit a technicky zabezpečit proti další destrukci," vylíčila členka okrašlovacího spolku Zuzana Říhová, podle níž spolek několikrát žádal o dotaci, až uspěl u Nadace ČEZ.
S pracemi na obnově divadla začal mšenský spolek ve spolupráci s architektem Janem Pustějovským v rámci veřejných brigád loni na jaře.

„Cílem bylo zabezpečit to, co v lese zůstalo, a zároveň vytvořit příjemné místo, kde bude možné pořádat nejen divadelní představení, ale i výstavy, přednášky a koncerty pod hvězdami," připomněla Zuzana Říhová.

Uvítají informace od pamětníků

V další fázi má podle ní být u divadla, jemuž dominují dva opukové sloupy bývalého orchestřiště, umístěna informační tabule, kde se kolemjdoucí dozvědí o záměrech spolku i historii divadla více. „I když bylo divadlo vybudováno poměrně nedávno, o jeho historii toho bohužel mnoho nevíme, uvítali bychom proto jakékoli informace od pamětníků," poznamenala členka spolku.

Jisté podle ní je, že divadlo bylo vybudováno ve druhé polovině padesátých let minulého století z iniciativy mšenských spolků, okrašlovacího a divadelního. Součástí divadla byla scéna, příslušenství, amfiteátr se stálými sedadly a šatny umístěné pod jevištěm.

Zbyly jen základy

Divadlo bylo veřejnosti poprvé otevřeno 12. září 1959 v 19 hodin inscenací Vrchlického hry Noc na Karlštejně v podání mšenského ochotnického souboru Mácha. Umístění divadla v chladném údolí prý ale podle pamětníků nebylo šťastné, a tak po několika představeních přestalo sloužit divákům. Před zhruba dvaceti lety byla chátrající stavba zbourána a na jejím místě zůstaly pouze její základy s částí obvodových zdí.