Původní barokní varhany pocházely z roku 1712. V roce 1898 už byly ve špatném stavu, z kúru mělnického kostela zmizely a nahradily je menší provizorní varhany. Všechny snahy o jejich záchranu ve dvacátém století byly marné. Až se do toho před devíti lety pustilo občanské sdružení Mělnický osvětový a okrašlovací spolek spolu s proboštstvím místní římskokatolické farnosti a varhaníkem Františkem Šťastným.

Opuštěné v kostelní věži 

Podle Renaty špačkové z mělnického spolku tehdy zůstal v kostele z původních varhan jen mlčící pozitiv a úžasný barokní prospekt se spoustou řezeb, který před lety jako úřednice památkové péče našla složený ve věži kostela ve zpustošeném stavu.
Cílem projektu Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku byl nový nástroj, který by sloužil jako liturgický i koncertní. Podpořili ho místní dárci, sponzoři i město.

„Pořádali jsme rovněž kulturní akce, především benefiční koncerty Aleše Bárty a jeho hostů, Cyklus chrámových koncertů, Místa známá i neznámá, Klášterní ztišení nebo Varhanní půlhodinku," připomněla Renata Špačková.

Restaurátorské práce dělal Dalibor Vinklát se svými spolupracovníky, nový nástroj vznikl ve Varhanářské dílně Jaromír Kánského a Josefa Brachtla z Krásných Louček u Krnova, polychromie a restaurování soch varhan byla svěřena malíři a restaurátorovi Peteru Stirberovi.

Úpravy v chrámu

Na začátku projektu se zdálo, že půjde jen o varhany, časem se ale ukázalo, že jsou nezbytné i restaurátorské a stavební úpravy v kostele. „Šlo o práce za dva a půl milionu korun například v prostoru kruchty a části klenby hlavní lodi," vysvětlila Renata Špačková. Na nákladech se podílelo dotací ministerstvo kultury, farnost a město.

„Abychom se mohli ucházet o dotaci, musela vzniknout projektová dokumentace obnovy kostela a varhan za 509 tisíc korun, jíž zaplatili dárci s farností. Stejně jako opravy elektroinstalace za 418 tisíc korun," doplnila Renata Špačková.

Celková hodnota nových mělnických varhan včetně veškerých restaurátorských prací přesáhla devět a čtvrt milionu korun.
Návštěvníkům chrámu se nástroj představí 23. listopadu na akci, která patří ke Dni města Mělníka, připomínající v letošním roce 740. výročí od vydání privilegia Přemysla Otakara II., v němž byl Mělník poprvé zmíněn jako město.

Mše pro dárce

Zahájí ji v 9.30 hodin v chrámu mše svatá za podporovatele projektu, jíž bude sloužit generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl. V 16 hodin následuje benedikce, tedy požehnání) varhan litoměřickým biskupem Janem Baxantem, po níž nástroj poprvé rozezní varhanní virtuos Aleš Bárta.

„Další dění se přenese do Masarykova kulturního domu, kde v 18 hodin začne Slavnostní večer města moderovaný Jitkou Čvančarovou. Jeho obsahem bude shrnutí průběhu projektu obnovy varhan, předání grafického listu Olgy Vychodilové dárcům za poslední dva roky a největším dárcům celého projektu, po němž bude vyhlášena Cena města Mělníka za rok 2014. Závěr bude patřit publikaci Příběh mělnických varhan," uvedla Renata Špačková.

Chceme také pomáhat

Po uvedení nových varhan do liturgického i koncertního života budou následovat další akce. Možnosti nástroje představí 7. prosince od šestnácti hodin varhaník Pavel Černý spolu s varhanáři Jaromírem Kánským a Josefem Brachtlem. Na Varhanní půlhodince 18. prosince v sedmnáct hodin nástroj rozezní František Šťastný.

„Výtěžek adventních pořadů chceme věnovat charitativní organizaci Debra, zabývající se pomocí lidem s nemocí motýlích křídel. Bylo nám pomoženo, chceme také pomoci," poznamenala Renata Špačková.


Nové mělnické varhany v číslech
1447 píšťal se nachází na varhanách, největší z nich měří bez pěti centimetrů pět metrů, nejmenší dvacet milimetrů
25 rejstříků mají varhany, rejstříky jsou varhanní hlasy v podobě řady píšťal, zvuku každého z nich odpovídá i jeho název, vycházející většinou z hudebního nástroje, například flétna, pozoun, nebo napodobení nějakého zvuku, například lidský hlas, mořská vlna, který rejstřík svým zvukem nejvíce připomíná
6832 centimetrů je výška varhan, bez soch, vysokých asi sto čtyřicet centimetrů, jejich šířka je čtyři metry a čtyři centimetry, s řezbami skoro o dva metry více
5 vzdušnic je ve varhanní skříni, na vzdušnicích jsou postaveny řady píšťal, do kterých proudí vzduch, vzdušnice obsahují ventily, ovládané hráčem prostřednictvím hracího stolu, z něhož se pohyb kláves přenáší do vzdušnic
3 klínové měchy s motorem i možností obsluhovat ji šlapáním na pedál jsou v soustavě, která je umístěna v místnosti románské věže vedle hudebního kůru