Mnozí z vystavujících letos uspěli při přijímacích zkouškách na prestižních uměleckých školách. S ohledem na nízký věk mladých výtvarníků předložené výtvarné práce rozhodně vzbudily u kralupských návštěvníků zasloužený obdiv. Ti z nich, kteří do prestižních škol po talentových zkouškách v silné konkurenci postoupili, se mohou stát propagačními či knižními grafiky, restaurátory nebo zaměstnanci polygrafických dílen.

Magistr umění Jaromír Santler, pedagog Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, o vystavených exponátech konstatuje: „Výstava je pro naše žáky příležitostí, jak svými myšlenkami, nápady, uměleckým viděním, oslovit třeba nejen své vrstevníky, ale i širší veřejnost. Tvůrčí počiny, které jsou tady vystavené, jsou práce, které byly předkládány k talentovým zkouškám na pražské výtvarné školy, včetně těch, kde jsou studijním oborem „užitá fotografie“. Proto je tady i několik autorů zastoupených se svými výtvarnými fotografiemi.“

„Na výtvarná studia jsem se přihlásila s tím, že se tam budu učit tvořit s pomocí počítače, protože se tam studuje grafický design - a více rozvinu své výtvarné nadání,“ uvedla autorka kreseb, Kralupanka Lenka Holadová,

Další z vystavujících je Natálie Kabrnová z Kralup. „Porotě při zkouškách ve Střední škole designu a umění v Praze - Náhorní, kde budu studovat, jsem předložila kresby, perokresby, skici a koláž. Objektem mého malířského zájmu je více se zdokonalit v detailech a v hlubším projevení reality v kresbách, zároveň chci ale svým budoucím pracím dát určitý vlastní charakter,“ sdělila.

Výstava talentovaných tvůrců potrvá do konce dubna.