Martin Homola je známý výtvarný a komerční fotograf, který spolupracuje s mnoha osobnostmi v oblasti kultury i veřejného života, v oblasti módy, reportáže a architektury. Je držitelem ceny Czech Press Photo a členem poroty Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích. Současný projekt Domov můj svědectví portrétů se vymyká jeho běžné tvorbě.

Na otázku, jaký byl impulz k uskutečnění projektu, Martin Homola odpovídá: „Lidice jsem vnímal už od svých šesti let. Hodně se o nich mluvilo, ale pro mě hodně brutálním způsobem. A vůbec se nemluvilo o lidech, kteří přežili. Mluvilo se pouze o hrůzách vyhlazení Lidic. Hovořilo se o tom, jak se tyhle hrůzy už nemohou stát. To ale není pravda, dějí se pořád a je potřeba nezapomenout. Pořád jsem měl ty Lidice pod kůží. Nápad projektu vznikl v době, kdy jsem začal pracovat jako porotce soutěže v památníku v Lidicích. Teprve tehdy jsem si uvědomil, že žijí přeživší této tragédie a připadalo mi sobecké, že se u nás omílají Lidice jako symbol neštěstí a utrpení, ale že žijí lidé, kteří tragédii přežili a ti by měli mít pro nás hlavní slovo a poselství, na to se zapomnělo. Nikdo se jich na nic neptal.“

Fotograf se postupně se všemi lidickými osobnostmi, přeživšími ženami a dětmi seznamoval a žádal je, zda by mu nevěnovali čas a nestrávili s ním nějakou dobu v ateliéru. Záměr byl zachovat jejich tváře a předat určité poselství dalším generacím. Martin Homola je přesvědčil, že má smysl předávat svědectví dál. Téma je stále živé.

Fotografický projekt vznikal v průběhu tří let. A nejsou to jen portréty, jejichž zlomek je k vidění v Neratovicích až do 31. července, ale vznikla i kniha, monografie se stejným názvem. „Název výstavy připomíná, že přeživší byli vykořeněni a celý život hledají svůj domov,“ podotýká Martin Homola.

Vernisáže se zúčastnili přeživší lidické děti Jiří Pitín a Pavel Horešovský, kteří dnes vypráví o svých vzpomínkách dětem ve školách. Živé vyprávění je víc než čtené slovo. Na vernisáži nechyběl ani starosta a místostarostka města Neratovice a ředitelka Památníku v Lidicích.

Marta Dušková