Doprovodným programem akce byly výstavy v obecním úřadě či základní škole, pro tvořivé dílny se otevřel i areál jinak nepřístupného zámku, kde se mimo jiné uskutečnilo kouzelnické vystoupení, prezentace a výstava výrobků Tvořivých dílen či výprodej knih. Děti se mohly těšit na sportovní odpoledne, které pořádala v zámeckém parku místní základní škola.

Na návsi na hlavním pódiu zahájil slavnosti proslov starostky obce a poté následovalo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy. Písně Karla Hašlera připomněla Staropražská skupina Hašlerka. K výročí 100 let Československa vznikla hra, která zavedla diváky do historie počátku vzniku republiky a připomněla tehdejší události netradičním divadelním představením. Na pódiu se odehrálo spoustu dalších hudebních a tanečních vystoupení různých žánrů.

Pro děti byly připraveny tradiční pouťové atrakce jako kolotoče, houpačky, nechyběl ani nafukovací hrad či jízda v autíčkách a projížďky na koních. Na návštěvníky čekal tradiční jarmark s řemeslnými výrobky či pochutinami, které k posvícení patří.

Ze všech stanovišť zněla hudba ať již reprodukovaná či živé vystoupení a slunečná sobota přilákala stovky lidí. Každý si mohl najít to, co jej zajímalo. Program Posvícení, jehož pořadatelem byla obec, byl natolik pestrý, že nebylo možné ani vše obsáhnout.

Posvícení zakončila večer taneční zábava na Ranchi u Karla a večerní disco na návsi.

Marta Dušková