Podmínkou bylo zaslat hodnotitelské komisi, složené z renomovaných českých básníků, maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů. Nesměla chybět báseň psaná formou sonetu - tzv. znělky, v níž J. Seifert vynikal. Do soutěže se v tomto roce zapojilo celkem 42 básníků a z nich bude odborná komise vybírat ty nejlepší.

Součástí přípravy letošního podzimního festivalu Seifertovy Kralupy se 13. června stala recitační soutěž určená pro žáky základních i středních škol z mělnického regionu. Uspořádal ji Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou. Přednášet sem přišlo přes čtyřicet dětí základních škol a studentů gymnázií regionu Mělnicko a Kralupsko.

V kategorii 1. až 3. ročník ZŠ se nejlépe vedlo Heleně Šimonové (Kralupy), ve skupině žáků 4. až 5. ročníku byli nejlepší Alexandr Krátký (Mělník) a Nathálie Vodilová (Kralupy). Vojtěch Hrabánek z Mělníka se stal vítězem kategorie 6. až 7. ročník. Mezi recitátory z 8. až 9. ročníku základních škol byla nejlepší Veronika Gažáková (Kralupy). Kategorii studentů středních škol ovládla Anna Štětková (Kralupy).

Ti nejlepší, vzešlí z recitační soutěže, se uvedou na zářijovém 23. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2018 při slavnostním defilé. Budou mít při této příležitosti možnost osobně se seznámit s českými herci, proslulými deklamátory básní. Ti budou jejich vystoupení posuzovat a případně poradí, jak se při recitování dále zlepšovat. V minulosti to byli například Taťjana Medvecká, Jan Čenský nebo v poslední době už několikrát Jan Přeučil a Eva Hrušková.

Jiří Herain