Jakou má škola historii?
Základní umělecká škola ve Mšeně byla založena v září roku 1958. Výtvarný obor vznikl o rok později jako první v Čechách.

Jak dlouho jste ředitelem školy?
Prvním ředitelem školy byl Oldřich Lušovský, kterého jsem po jeho vážném úrazu od roku 1970 zastupoval. Poté jsem byl jmenován do funkce místo něho.

Škola má několik poboček, které to jsou?
Jsou to Kly, Mělník - Jungmanovy sady, Dům dětí a mládeže Mělník, Mělník – Mlazice a Byšice.

Jaké se ve škole vyučují obory?

Máme dva obory, výtvarný a hudební. Ve výtvarném oboru máme 441 žáků a v hudebním třináct žáků. Výtvarný obor má čtyřiatřicet tříd, z toho je třicet tříd pro děti od šesti do patnácti let, další tři třídy jsou výtvarné kurzy pro dospělé a jedna třída příprav ke studiu na střední a vysoké školy.

Kolik dětí připravujete na další studium?
Každý rok je to zhruba desítka dětí. Pokud chtějí uspět u talentových zkoušek na střední a vysoké výtvarné školy, pedagogické školy nebo další obory, jako je například počítačová grafika nebo zubní laborant, čeká je výtvarná řehole. Zejména je nutné se zaměřit na stínování, perspektivu, figurální kreslení, portrét, výtvarnou teorii a dějiny umění.

Jaké výtvarné techniky se ve škole vyučují?
Vyučujeme všechny výtvarné techniky od kresby přes malbu, grafické techniky, keramiku, ale i kombinované práce z materiálu.

Je potřeba, aby měly děti talent, nebo stačí, když je to baví?
Například v Jungmannových sadech v Mělníku je zájem dětí ohromný, takže se v prvních třídách dělají talentové zkoušky. Nejdůležitějším předpokladem je však chuť do práce.

Vystavujete práce žáků?
Pořádáme zhruba čtyři výstavy do roka. Vždy se snažíme, aby měly nějaký smysl, byly pestré, rozmanité, a aby dětem něco přinesly. Každý rok je do výstavního programu vložen nový prvek, který doplňuje již běžící projekty.

O jaké projekty se jedná?
Je to například pátý ročník projektu Děti Labe – Kinder der Elbe, který je letos obohacen o Dětskou labskou poštu – Kinderpost Elbe, kdy budou malované lahve s česko-německým dopisem vhozeny do Labe.
Ve třetím ročníku je projekt Malíři Mělnicka. Při tomto projektu navštěvujeme výstavy a děti podle slavných obrazů malují.
Třetím projektem jsou Dny evropského kulturního dědictví, kdy se pokoušíme o nadčasové výstavy. Letos to bude výstava Gogh-Rembrant-Mucha. Děti byly inspirovány výstavami ve Vídni, které jsme navštívili.
Čtvrtým projektem je užitá grafika, z níž vystupují dvě úspěšné soutěže. V minulém školním roce to byla soutěž Návrh české euromince a v letošním roce Návrh dětské poštovní známky pro světovou výstavu Praga 2008, kde škola získala za kolekci návrhů zlatou medaili.

Co považujete za největší úspěch školy?
Nejúspěšnějším obdobím školy byl začátek osmdesátých let, kdy škola vystavovala v budově OSN v New Yorku, v Centre Pompidou v Paříži. Byl natočen Filmový týdeník o škole a Česká pošta vydala známku s prací Zdeňky Houžvicové. Za jeden rok škola získala sedm zlatých medailí na Mezinárodní dětské výstavě v Lidicích.

Co plánujete na letošní rok?
V sobotu 13. června bude při příležitosti akce Na Kokořínsko s párou zahájena výstava k padesátému výročí školy. Výstava bude k vidění až do 17. července v mšenské radnici. V mělnické radnici bude od 24. června výstava Děti Labe, ta potrvá až do 26. srpna. Od 28. srpna do 16. září vystavíme na radnici ve Mšeně práce projektu Gogh-Rembrant-Mucha.

Pavel Dvořák
- narodil se v roce 1942, žije v Mělníku
- vystudoval Pedagogickou fakulti Univerzity Karlovy v Praze. U profesora Cyrila Boudy studoval grafiku, kresbu a ilustraci. U Karla Lidického se věnoval modelování a u Martina Salzmanna malbě
- funkci ředitele Základní umělecké školy Mšeno zastává od roku 1970
- s manželkou má dva syny, kteří se aktivně věnují sportu