Doprovodný program na hřišti nabídl desítkám návštěvníků vystoupení folklórních souborů, jarmark tradičních řemesel či dílničku, kde se vyrábělo ze slámy. V průběhu dne proběhl křest publikace Lidové stavby Středočeského kraje. Kyvadlovou dopravu mezi hřištěm a Skalním obydlím zajišťoval krásný koňský povoz a v komunitním centru na návsi se promítaly tematické fotografie a videa z Kokořínska.

Putování za lidovými stavbami Kokořínska zajistilo pro zájemce dva autobusy, které se i s průvodci vydaly na okružní trasu Kokořínskem. Exkurze představila vybrané ukázky zajímavých lidových staveb.

Dny lidové architektury ve Středočeském kraji vstoupily letos do 3. ročníku. Jejich cílem a smyslem je upozornit co nejširší veřejnost na fenomén historického vesnického stavitelství. Ty jsou pozoruhodných dokladem řemeslného umu i estetického cítění našich předků. Současně představují významný krajinotvorný prvek, a právě Kokořínsko má co nabídnout.

Dny lidové architektury ve Středočeském kraji potrvají do neděle 28. července. Přáním pořadatelů je, aby se dny staly pro širokou veřejnost podnětem k hlubšímu poznání a pochopení hodnot a významu lidového stavitelství.

AUTOR: Marta Dušková