Dalšími vystupujícími budou hráč na zobcové flétny Jakub Kydlíček, který vystudoval také dirigování, kterémužto oboru se věnuje i v současnosti, a varhaník Lukáš Vendl, jinak též zkušený hráč na cembalo. Na programu budou skladby N. Bruhnse, H. Purcella, G. F. Händela a J. S. Bacha. Velké koncerty v chrámu letos proběhly od poloviny července již tři.

Páteční Deník s TV magazínem.

Jak poznamenala Eva Rosková z farnosti, v neděli 29. září se bude konat závěrečný koncert letošního roku, na němž vystoupí Kühnův dětský sbor spolu se sbormistry J. Chválou a P. Louženským. Na varhany sbor doprovodí Jan Kalfus. Na programu budou skladby J. S. Bacha, C. Saint Saënse, B. Brittena a A. Pärta.