Vernisáž oživilo vystoupení pěveckého sboru gymnázia, instrumentální skladby studentů či vystoupení dvou studentek s humornou improvizací. Ředitelka Gymnázia Jana Palacha Ilona Němcová doplňuje: „Výstava, která se dnes bude zahajovat, je tradiční a vlastně se uskuteční v kulturním domě letos po patnácté. Tradičně ji připravuje profesorka výtvarné výchovy Dagmar Prajznerová Raková a každoročně v lednu zahajujeme výstavní sezónu v Masarykově kulturním domě Mělník. Kromě studentů se výstavy zúčastní ještě hosté, buď bývalí anebo současní profesoři gymnázia anebo absolventi naší školy."

Kurátorkou výstavy je Dagmar Prajznerová Raková, která na gymnázium vyučuje výtvarnou výchovu. „Výstavu pořádáme každý rok a představujeme zde výběr toho, co děti dělají na výtvarné výchově. Kromě toho je vedu i k tomu, aby fotografovaly, buď jim zadám nějaké téma anebo je nechám, aby se samy prezentovaly tím, co je jim blízké. Někteří ze studentů se například zabývají sami fotografií hlouběji. Věkové rozpětí vystavujících studentů je letos od 12 do 16-17 let," popsala.

Letošním tématem výstavy je především detail, struktura a odlesky - práce se světlem a výtvory studentů rozhodně stojí za zhlédnutí. Výstavu je možné v prostorách Masarykova kulturního domu ve foyeru či hudebním sále shlédnout až do pondělí 10. února.