Podle manažerky prevence kriminality města Ireny Podivínské tam návštěvníci například nahlédnou do policejní stanice z časů první republiky, seznámí se s místem činu nebo si prohlédnou uniformy a zbraně z různých časových úseků posledních sto let.

Kde se vzal nápad představit historii bezpečnostních sborů?
V rámci prevence kriminality hledáme právě zajímavé nápady, co lidem nabídnout, aby to pro ně bylo přínosem a nešlo jen o suché informace. Výstava, která je první v rámci prevence kriminality a vzniká ve spolupráci města, regionálního muzea i státní a městské policie, je novinkou. Vzešla z našich pracovních setkání, podobně jako Den bezpečí a pořádku, který se v letošním roce koná v parku na Podolí v posledním květnovém dni už potřetí.

Věnuje se alespoň část výstavy přímo Mělnicku?
Část expozice je skutečně zaměřena na náš region. Celá výstava vychází z práce a historického vývoje bezpečnostních složek. Představíme tam objektivní dobové dokumenty a fakta. Naším cílem je přiblížit veřejnosti práci policistů a strážníků v kontextu historického vývoje, a to z hlediska represivního i preventivního.

Co všechno tam na návštěvníky čeká?
Snažili jsme se jít především cestou zvláštností, a tak budou moci návštěvníci nahlédnout do policejní stanice z časů známých ze seriálu Četnické humoresky, ověřit si svou prostorovou orientaci, nechat si udělat otisky prstů nebo navštívit místo činu. Expozice zahrnuje i ukázky uniforem, stejnokrojové součástky, pomůcky, zbraně i snímky.

Odkud uniformy pocházejí?
Pro sbírkovou část výstavy je důležitou osobou její kurátor, mělnický městský strážník Václav Müller, který se věnuje policejní historii a je sám sběratelem. Část expozice pochází právě z jeho sbírky, doplněna bude dalšími věcmi zapůjčenými ze sbírek jeho přátel, kteří mají stejnou zálibu, a z Muzea policie v Praze.
Počítáte i s interaktivním programem. Co v muzeu čeká dětské návštěvníky?
Interaktivní program nazvaný V muzeu je… policie! jsme připravili pro děti ze školek, školáky a studenty. Chceme je nejen seznámit s činností a vývojem vybraných úseků z historie bezpečnostních složek, ale prostřednictvím komentovaných prohlídek a různými technikami a hrami je vtáhnout přímo do policejní práce. V hlavní roli přitom budou právě děti.

Jde tedy o hru na malé kriminalisty?
Při soutěžích, hrách a kvízech budou děti zjišťovat stopy, které je například při pátrání po pachateli mohou dovést až k cíli. Bude na jejich pozornosti, čeho všeho si dokážou všimnout. Víc zatím prozradit nechceme, aby se děti měly na co těšit.

A co hraví dospělí, budou mít také šanci bavit se při interaktivním programu?
Průvodcovský program bude přístupný i široké veřejnosti, ale pouze v den před ukončením výstavy, tedy 5. května. Právě v tomto dni od deseti do čtrnácti hodin celý tým, který se na pořádání výstavy podílí, nabídne interaktivní program všem návštěvníkům z řad veřejnosti. Chceme, aby se mohli zapojit i rodiče, kterým budou děti jistě o svých zážitcích z muzea vyprávět. Čekají je zajímavé hry a soutěže i ukázky práce strážníků a policistů, které budou doprovázet i služební psi. Pro děti jsme od jedenácti hodin připravili pohádku Ježek Kryštof, kdy s ježkem budou moci nahlédnout do dopravní výchovy.

Vrátíme se ze závěru výstavy zase na začátek. Co nabídne návštěvníkům vernisáž?
Vernisáž se koná v pondělí 16. dubna od osmnácti hodin, ale už o dvě hodiny dříve jsme pro ně připravili v muzeu besedu O četnících a četnických humoreskách s plukovníkem JUDr. Michalem Dlouhým, autorem námětu stejnojmenného televizního seriálu režiséra Antonína Moskalyka. Beseda bude spojena i s prodejem autorových knih a autogramiádou.
 

Irena Podivínská
Pochází z Mostu, kde také vystudovala střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu sociálně právní. Její profesní dráha je spojena s prevencí kriminality. Žije ve Velvarech,  je vdaná a má jedno dítě. Mezi její záliby patří četba, šití, golf, pobyt v přírodě a cyklistika.