Z uspořádaných poutí připomíná Kubíčková tu největší: Národní svatováclavskou pouť v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Bohatý program organizovaný církví tam doprovází i velmi pestrá směsice doprovodných programů: od pouťového muzicírování po pouťové atrakce. Vše trvá od pátku do neděle – ovšem tím nejdůležitějším dnem je sváteční sobota. Proti minulým letům dochází ke změnám v souvislosti s tím, že jsou kvůli rekonstrukcím uzavřeny chám Nanebevzetí Panny Marie i bazilika sv. Václava; hlavním ohniskem církevních oslav se tak vedle Mariánského náměstí stává kostelík sv. Klimenta. V sobotu je pro veřejnost uzavřen i brandýský zámek. Návštěvníci musí letos počítat také s řadou dopravních omezení.

Z nabídky svatováclavských slavností vybírá Kubíčková pro své doporučení ty v Kutné Hoře. Jde o již zavedenou akci určenou pro malé i velké návštěvníky, nabízející na Palackého náměstí střídání divadla s hudbou, přičemž se míchají a prolínají styly a žánry. Nechybí však ani staročeský trh, jídlo a ochutnávka vín.

Novodobou tradicí je Svatováclavská jízda automobilových veteránů v Mladé Boleslavi, pořádaná vždy na státní svátek 28. září. Historické vozy každoročně dopoledne vyrážejí z Komenského náměstí na projížďku po hlavních tepnách města. Doprovodný program se koná na městském stadionu.

Karlštejnské vinobraní 2015
Odkaz svatého Václava i vinobraní. Památky se do minulosti vracejí různě

Jiná vozidla lze obdivovat ve Vojenském technickém muzeu Lešany. Tam však sobota navíc patří dětskému dnu se vstupem zdarma, jehož tradice se začala psát teprve v loňském roce. Podobně jako před rokem je připravena řada soutěží pro dětské návštěvníky, zaměřených na plnění úkolů se sportovní a vojenskou tematikou. Vyzkoušet si však lze mnohem více, než si rodiče (a často už spíš prarodiče) pamatují z vlastní účasti na branných dnech: nechybí střelnice airsoftová i paintballová či „rozborka“ a „sborka“ samopalu vzor 58. Body získané na jednotlivých stanovištích mohou účastníci vyměnit za „lešanské kačky“, umožňující nakoupit cenu podle vlastního výběru. Třeba i pravý vojenský guláš nebo svezení vojenskými vozidly. Chybět nebudou ani ukázky techniky či výzbroje – od historických kousků po ty nejnovější – ale ani práce v polní kuchyni či ošetřovně.

Techniku a areály sloužící zase jiným cílům lze zhlédnout v Hornickém muzeu Příbram – a v sobotu navíc i pěkně z výšky: v rámci programu Dne věží a rozhleden. V Příbrami lze za symbolické vstupné 1 Kč vystoupat na těžní věže Ševčinského a Vojtěšského dolu v Březových Horách. Stejnou příležitost nabídne také vyhlídková věž Památníku Vojna Lešetice.

V sobotu i v neděli si návštěvníci mohou plnými doušky užívat nabídku XXIII. Karlštejnského vinobraní, které opanuje jak nádvoří Karlštejna, tak městečko v podhradí. Vedle vína a burčáku nabízí historický program, ale i pestrou nabídku povyražení pro děti. Nechybí ani postava císaře Karla IV., jeho choti Elišky Pomořanské – a slavnost ozdobí i přítomnost více než tří set kostýmovaných dvořanů.

Jiří Trnka (1912 – 1969) patří k nejslavnějším plzeňským rodákům. Byl všestranný umělcem – skvělým malířem, grafikem, sochařem a ilustrátorem,loutkařem i animátorem a filmařem
Jiří Trnka ovládne středočeskou galerii