Mělnický osvětový a okrašlovací spolek (MOOS) se už osmým rokem věnuje projektu obnovy varhan v mělnickém chrámu svatých Petra a Pavla. „Varhany nás opravdu pohlcují čím dál víc. Mohli bychom dělat spoustu dalších akcí, ale musíme se nyní koncentrovat právě na tento projekt, který musíme dotáhnout do úspěšného konce," vysvětluje místopředsedkyně spolku Renata Špačková a popisuje, jak se k myšlence obnovy královského nástroje vlastně dostali: „Přáli jsme si, aby v kostele, který je úžasnou pozdně gotickou stavbou, byl nástroj odpovídající stavbě vizuálně i rozsahem. Stávající varhany prostoru neodpovídají. V tomto případě se tedy naše úsilí spojilo s již existujícími snahami o změnu."

Původní varhany z roku 1712 z kostela podle místopředsedkyně spolku zmizely, když v roce 1898 vypověděly službu. Byly proto tehdy nahrazené menšími, provizorními varhanami, které jsou ve svatostánku dodnes.

„Z původních varhan v kostele zůstal jen mlčící pozitiv a úžasný barokní prospekt se spoustou řezeb, který jsem před lety jako úředník památkové péče „potkala" složený ve věži kostela ve zpustošeném stavu. Tam člověk viděl ten rozpad kulturní památky. A to byl další impulz pro obnovu varhan," dodává Renata Špačková.

V rámci projektu obnovy varhan, který pokračuje už od roku 2005, se spolku podařilo získat od mělnických dárců peníze na zrestaurování barokního prospektu a varhanáři už pracují i na varhanní skříni.

„Jen co bude hotová, začne se postupně vyrábět nástroj. Proboštství má uzavřené smlouvy na dvě ze čtyř etap výstavby nástroje a vypadá to, že by letos mohla být uzavřena smlouva i na třetí etapu. To by znamenalo, že bychom v Mělníku měli nástroj na podzim příštího roku. Ještě by sice nebyl v provozu pozitiv, ale nástroj už by hrál," připomíná Špačková a dodává, že na počátku projektu je ani nenapadlo, co všechno se k projektu varhan bude dál přidávat. Netušili například, že kvůli novým varhanám se budou muset angažovat i v obnově kostela samotného, zapotřebí byla třeba oprava klenby kostela, jejíž odpadávající kusy by nástroj mohly poškodit. A to jsou statisíce až miliony korun navíc…

Spolek už za restaurování barokního průčelí varhan, za projekt obnovy kostela a varhan a za práce na novém nástroji zaplatil téměř tři a půl milionu korun a dalších zhruba osm by měl proinvestovat, než projekt dojde ke zdárnému konci. „Na účtech zřízených na projekt obnovy varhan nám schází ještě 1,7 až 2,4 milionu korun. Ten cenový rozptyl je spojen s povrchovou úpravou varhan. Rýsují se možnosti od leštěné běli po mramorování, záleží také na množství použitého zlata," podotýká místopředsedkyně.

„Projekt nám zabere v podstatě všechen náš čas. Varhany samozřejmě ale musíme dotáhnout do konce, je to obrovský závazek vůči veřejnosti, všechny peníze jsou totiž dary," dodává předsedkyně spolku Ilona Němcová.

MOOS, který má v současné době 54 členů, pořádá na podporu projektu benefiční koncerty, cyklus chrámových koncertů a také tradiční varhanní půlhodinky.

Čísla účtů zřízených pro 
projekt obnovy varhan: 
35 – 701 261 0297 / 0100
221 910 6001 / 5500 - účet je určen pouze pro finanční dary od 1 000 Kč, přičemž s dárcem uzavře spolek vždy darovací smlouvu