Česká státní hymna 
v podání Zámeckého saxofonového kvarteta zahájila 
v neděli odpoledne ve Mšeně vzpomínkovou akci k sedmdesátému výročí osvobození města a celého Československa. Na radničním sále se sešlo několik desítek lidí.

Starosta města Martin Mach ve své úvodní řeči vedle letošního jubilea připomněl 
i loňské sté výročí od zahájení první světové války, které se tehdy ještě říkalo velká válka.

„K první světové válce ve Mšeně neexistuje pomník padlých, jejich hrdinství připomínají jen pomníčky 
v Sedlci a v Ráji, který v té době ke Mšenu nepatřil. Většinu tamních obyvatel tvořili Němci, takže jde o pomník německý," zmínil v souvislosti 
s první válkou mšenský starosta. Několika slovy se zastavil také u mšenské četnické stanice, jejíž příslušníci byli v době mobilizace v roce 1938 povoláni do prostoru Mařenic, odkud se všichni vrátili zpátky.

„Mšenské četnictvo značně pomáhalo místním občanům, kterým hrozilo nebezpečí. Kryli například i ilegální činnost, ze kterou hrozil trest smrti, což bylo například mletí mouky," přiblížil Martin Mach a dodal, že v roce 1944 došla Gestapu s četnickou stanicí ve Mšeně trpělivost a většinu sboru muži v tmavých kabátech pozatýkali. S blížícím se koncem války však naštěstí všichni vyvázli životem.

„Prvními postiženými po nástupu nacistické diktatury byli jako v celém státě Sokolové. V roce 1941 byli uzavřeny sokolovny, začalo zatýkání činitelů a jejich deportace do vyhlazovacích táborů. Ve Mšeně to potkalo dva členy výboru, jejichž osud dodnes 
v sokolovně připomíná pamětní tabulka," vylíčil účastníkům vzpomínkového setkání starosta města.

Ve své řeči nezapomněl ani na mšenské Židy, jejichž životy vyprchaly v koncentračních táborech. Jména obětí stojí na nedávno odhaleném památníku před mšenskou základní školou.

S celosvětovým přehledem válečného dění, které neblaze dolehlo na společný stát Čechů a Slováků, účastníky akce seznámil ředitel Státního okresního archivu v Mělníku Dalibor Státník, který také poskytl dobové dokumenty 
a fotografie vystavené na sále radnice.
V kronice mšenské četnické stanice, která ve válečných letech sídlila v budově radnice, Dalibor Státník objevil 
i podrobný zápis o zatčení četníků Gestapem, který si mohli zájemci na jednom z výstavních panelů prohlédnout.

Na závěr promluvil vedoucí hudebního oboru mšenské základní umělecké školy Josef Šebesta, který uvedl sérii skladeb Karla Hašlera a přiblížil jeho tragický skon 
v Mauthausenu. Z jeho úst také zazněla slova Hašlerovy nejznámější skladby Ta naše písnička česká, skladby, která českému národu v dobách válečného útlaku dodávala potřebnou sílu.