Po Alžbětinské serenádě v podání komorního orchestru pod vedením Karla Horňáka zpíval pěvecký sbor Červánek Rybovu skladbu Spi, neviňátko, děti doprovázela na cemballo Helena Václavíková.

Sólový zpěv Ivety Teclové Fornero zazněl v doprovodu orchestru pod vedením Zdeňka Němce ve skladbě Christmas song.