Hladina dosahovala v zámku výšky až sto centimetrů a v severní části parku až tři a půl metru. Valící se voda ničila stavby, hráze i stromy, kterých zmizel nejméně tisíc. Nádherný park byl zanesený naplaveným pískem, bahnem a štěrkem. Zničený byl i celý vodní systém.

Ze zaplavených památek v českých zemích byl veltruský zámek postižen nejvíce.

Záchranné práce, na nichž se podíleli například vojáci nebo hasiči, trvaly dlouhé měsíce. Dotace, které dosáhly zatím výše 27 milionů korun, ale na záchranu zámku, dalších staveb a celého parku nestačily. U žádostí o peníze z Evropské unie nebo Norských fondů zatím nejsou známy verdikty.

V zámeckém parku se však už několik let procházejí návštěvníci, kteří si mohou prohlédnout unikátní funkční skleníky s kanálovým vytápěním a květinovým sortimentem, stejným jako v osmnáctém století.

Zároveň mají příležitost navštívit ve špýcharu, který už má za sebou rekonstrukci, výstavu Čas starých pohlednic. V závěrečné fázi jsou nyní například i opravy Dórského pavilonu nebo Laudonova pavilonu.

Expozice v zámeckých interiérech je zatím pro návštěvníky zavřena, už se ale v památce odehrávají svatby nebo koncerty.

U příležitosti pátého výročí povodně se v Rudolfově sálu v severovýchodním křídle zámku koná v neděli 2. září Den otevřených dveří.

 

Den otevřených dveří 2. září

9.30 – 12. 30
přednáškový blok
(patnáctiminutové příspěvky odborníků zaměřené na problematiku škod a obnovy areálu)
13.30 – 17 hodin
prohlídky části zámku, špýcharu a skleníků
(s výkladem odborníků)