Za jakých podmínek dostanete v příštím roce rodičovský příspěvek?

- Pokud dítě tě mladší tří let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše pět kalendářních dnů v měsíci.

- Pokud vaše dítě starší tří let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo nejvýše pět kalendářních dnů.

-  Pokud vaše dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně; a dítě školního věku, které navštěvuje základní školu speciální, v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně.

- Pokud vaše dítě, které je zdravotně postižené navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně.

Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku.
Po dobu své výdělečné činnosti musí však rodič zajistit
péči o dítě jinou zletilou osobou.

Vyfocená miminka najdete dnes 10. listopadu v Mělnickém deníku v příloze Babyboom.