více >>
Deník

Lucie Rybářová uplatňuje v 1. B heslo „Učení není mučení“

Mělnickou ZŠ J. Seiferta navštěvuje přibližně 450 žáků vždy ve dvou paralelních třídách 1. - 9. ročníku.

Školní vzdělávací program K6 JAS odkazuje na šest klíčových kompetencí, jež by si žáci měli osvojit: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanská, pracovní a kompetence sociální a personální. Základní směr vzdělávacího procesu je tedy daný, nicméně vedení školy zároveň umožňuje každému pedagogovi vlastní pojetí výuky; vyučující tak mají prostor realizovat i něco jiného než jen neefektivní frontální vzdělávání. Ve třídě 1. B se paní učitelka Lucie Rybářová snaží mezi prvňáčky uplatňovat heslo „Učení není mučení, protože nás baví“.

Celým školním rokem výukou prochází jedno vybrané téma: letos je to zrovna postavička Večerníčka. Postavičku si děti berou na víkend domů, vedou si cestovatelský deník a plní zábavnou formou další související úkoly. Celoroční projekt je zakončen vystoupením na školní akademii.

V Lucčině třídě žáčci nesedí „klasicky“, ale jsou rozmístěné v tzv. hnízdečkách po 6 dětech. Žáci tak podle paní učitelky lépe kooperují, pomáhají si a upevňují mezi sebou přátelské vazby. Dalším podstatným prvkem v její třídě je činnostní učení, kdy záleží na tom, aby děti měly možnost to, co se učí, i zažít. Také se dbá na přátelskou atmosféru: zároveň však i na důsledné dodržování nastavených pravidel. 

J. Seiferta, 1. B

1. B

J. Seiferta, 1. B

J. Seiferta, 1. B

Ve středu 18. prosince představíme v tištěném vydání Mělnického deníku děti ze ZŠ MĚLNÍK-MLAZICE.

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky