více >>
Deník

Na soukromé škole Eriza začínají každé ráno v půl deváté

O soukromé základní škole ERIZA, s.r.o., by se dalo napsat mnohé a vše by stálo za to. Ve zde vymezeném prostoru však podejme alespoň pár základních informací.

Škola je otevřena pro žáky všech ročníků od září roku 2018 a hned v prvním školním roce naplnila kapacitu školy, tj. 90 žáků. V jedné třídě je vždy maximálně 12 žáků. Ti se ve výuce dělí do pracovních skupin podle schopností a tempa práce, a učitelé tak mohou zvolit nejvhodnější metody a formy výuky pro každého z nich.

Škola prozatím sídlí v pronajatých prostorách, ale těší se na výstavbu nového objektu, která brzy začne.

Eriza se cíleně a metodicky zaměřuje na to, aby se každé dítě mohlo optimálně rozvíjet a zároveň aby převzalo co nejvíce (únosné) míry zodpovědnosti za své vzdělávání: děti si vedou pracovní a hodnotící portfolio a v oblasti, o kterou se zajímají, připravují i část výuky pro ostatní žáky tím se sami do hloubky učí a zlepšují své prezentační dovednosti.

Škola podněcuje přirozenou touhu poznávat a zaměřuje se na odstranění případných komplexů, uzavření se do sebe či pocitu strachu. V částečně projektové výuce v blocích se klade důraz na co nejcelistvější uchopení a pochopení tématu. Děti jsou hodnoceny slovně. Zajímavě se také na škole přistupuje k výuce jazyka: nejsou zde pouze hodiny angličtiny (od první třídy), ale také výuka v angličtině.

Soukromá škola Eriza

První třída

Soukromá škola Eriza

Soukromá škola Eriza

Ve středu 4. prosince představíme v tištěném vydání Mělnického deníku děti z mělnické ZŠ Seifertova.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky