více >>
Deník

Škola Ing. M. Plesingera v Neratovicích uvítá každým rokem nové žáky

Základní škola Ing. M. Plesingera má ve městě již dlouholetou tradici vyučování bylo zahájeno v roce 1961. Současný název ale toto vzdělávací zařízení získalo teprve rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jakožto čestný oficiální název 1. září roku 2008. Původně se škola jmenovala jednoduše Základní škola Neratovice, Školní 900.

Škola má pro první třídy vyhrazenou samostatnou budovu nacházející se tři minuty chůze od sídla školy a ostatních tříd. Obě pracoviště se nacházejí v klidné a zelené části městského sídliště. Hodiny tělesné výchovy mají žáci ve dvou tělocvičnách a na jednom venkovním hřišti s umělým povrchem.

Výuka probíhá kromě standardních učeben také ve dvou učebnách výpočetní techniky, dále v odborných učebnách přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy, cizích jazyků a pracovního vyučování; základy přípravy potravin si děti zkoušejí ve cvičné kuchyňce. Všechny odborné učebny, první a druhé třídy a některé další třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Velkou devizou školy jsou třídy se sportovním zaměřením: na druhém stupni je to vždy jedna třída v ročníku. Lyžařského kurzu se ale účastní všichni žáci 7. tříd. Pravidelně se také organizují výjezdy do německy a anglicky mluvících zemí. 

Třída 1.A

Třída 1.A

Třída 1.A

Třída 1.A

Třída 1.A

Třída 1.A

V tištěném vydání Mělnického deníku ve středu 9. října 2019 představíme děti ze ZŠ ING. M. Plesingera.

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky