více >>
Deník

Škola J. A. Komenského v Klech

Škola minulý rok oslavila 120. výročí od svého založení. Má sice relativně dlouhou historii, poskytuje však zároveň moderní vzdělávání, v němž může jít i příkladem.

V rámci povinné školní docházky do její vzhledné historické budovy dochází v současnosti 249 žáků, o které se stará celkem 24 pedagogů. Škola má 12 tříd, z toho dvě jsou pro prvňáčky.

Škola se může pochlubit jedním zajímavým prvenstvím v rámci Středočeského kraje: V červnu roku 2017 získala ocenění Etická škola zlatého stupně, které se uděluje pod záštitou Ministerstva školství od roku 2013. Ocenění zatím v ČR obdrželo v tomto zlatém stupni jen šest škol. Kelská škola splnila všechny podmínky pro její získání, vyučuje se na ní etická výchova v každém ročníku a cíleně je podporována otevřená komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání. Podle informací na webu projektu etická výchova „vede k rozvoji tzv. 'měkkých kompetencí' žáků a zlepšuje klima na školách; příznivě působí na to, aby škola nebyla jen místem předávání informací, ale i zdravým prostředím pro formování jednotlivce a jeho přípravu na život.“ Už podle chování dětí a učitelů a celkové atmosféry, jaká panuje v hodinách i mimo ně, může náhodný všímavý návštěvník seznat, že se ocenění ve výběru rozhodně nezmýlilo.

1. B - Společná fotografie

1. B - Společná fotografie

Na hodině hudební výchovy s panem učitelem.

Na hodině hudební výchovy.

Děti krásně zpívaly, pan učitel zpíval s nimi a hrál na klavír.

Na hodině hudební výchovy

V tištěném vydání Mělnického deníku ve středu 30. října 2019 představíme další děti ze ZŠ J. A. Komenského KLY.

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky