více >>
Deník

Škola Jindřicha Matiegky v Mělníku uvítá každým rokem nové žáky

Základní škola Jindřicha Matiegky je největší mělnická škola sídlištního typu. Byla založena v roce 1974 a sídlí v Pražské ulici.

Děti z 1. B. však docházejí kousek vedle, necelý kilometr do ulice Cukrovarská, kde se nachází od roku 2016 odloučené pracoviště. Žáci z něj do hlavní budovy pravidelně chodí s paními učitelkami na procházky. Škola se tak rozšířila o další budovu; probíhá v ní výuka tříd prvního stupně, vždy jedné od každého ročníku.

Ač je objekt historicky staršího data, dětem v něm nic neschází: mají k dispozici veškeré potřebné zázemí jako je družina, tělocvična, jídelna, hřiště i moderní počítačová učebna, která je vybavena veškerou potřebnou technikou čerstvě od letošního roku.

Škola jako celek poskytuje základní vzdělání téměř 700 žáků. V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce opláštění budovy na Pražské včetně oken, fasády a zateplení a letos došlo ke kompletní rekonstrukci povrchu školního hřiště, kdy byla provedena jeho výměna za moderní umělý.

Na škole pracuje kromě učitelů několik asistentů pedagoga i speciální pedagog škola věnuje zvláštní pozornost žákům talentovaným a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, posilující hodiny českého jazyka a matematiky či logopedické nácviky patří již k tradici ZŠ a přinášejí velmi dobré výsledky.

Děti z 1. B ZŠ Jindřicha Matiegky na Mělníku

Děti z 1. B ZŠ Jindřicha Matiegky na Mělníku

Děti z 1. B ZŠ Jindřicha Matiegky na Mělníku

Děti z 1. B ZŠ Jindřicha Matiegky na Mělníku

Děti z 1. B ZŠ Jindřicha Matiegky na Mělníku

Děti z 1. B ZŠ Jindřicha Matiegky na Mělníku

V tištěném vydání Mělnického deníku ve středu 25. září 2019 představíme děti z 1. A ZŠ Jindřicha Matiegky, Mělník.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky