více >>
Deník

Škola Jindřicha Matiegky v Pražské ulici přivítá každým rokem nové žáky

ZŠ Jindřicha Matiegky je největší mělnická škola sídlištního typu. Byla založena v roce 1974 a sídlí v Pražské ulici.

Děti z 1. A docházejí do hlavní budovy spolu s dalšími spolužáky z jiných tříd. Škola má od roku 2016 i odloučené pracoviště ve starší budově v Cukrovarnické. Škola se tak rozšířila o další budovu; probíhá v ní výuka několika tříd prvního stupně, vždy jedné od každého ročníku, třeba 1. B, již jsme představili minulý týden.

Ač je objekt historicky staršího data, dětem v něm nic neschází: mají k dispozici veškeré potřebné zázemí jako je družina, tělocvična, jídelna, hřiště i moderní počítačová učebna, která je vybavena veškerou potřebnou technikou čerstvě od letošního roku.

Škola jako celek poskytuje základní vzdělání téměř 700 žáků. V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce opláštění budovy na Pražské včetně oken, fasády a zateplení a letos došlo ke kompletní rekonstrukci povrchu školního hřiště, kdy byla provedena jeho výměna za moderní umělý.

Na škole pracuje kromě učitelů několik asistentů pedagoga i speciální pedagog škola věnuje zvláštní pozornost žákům talentovaným a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, posilující hodiny českého jazyka a matematiky či logopedické nácviky patří již k tradici ZŠ a přinášejí velmi dobré výsledky.

Třída 1. A

Třída 1. A

Třída 1. A

Třída 1. A

Třída 1. A

Třída 1. A

V tištěném vydání Mělnického deníku ve středu 2. října 2019 představíme děti ze ZŠ Ing. M. Plesingera v Neratovicích

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky