více >>
Deník

Škola Kralupy nad Vltavou 28. října vítá každý rok nové žáky

Tato základní škola je školou rodinného typu s 1. stupněm. Dochází do ní 115 žáků, z toho 24 prvňáčků.

Vzhledem k velikosti mají děti i pedagogičtí pracovníci větší možnosti se navzájem poznat. Škola podle slov její ředitelky Ivany Šulové „klade u dětí velký důraz na rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky i všemi zaměstnanci školy i na rozvoj zdravého životního stylu žáků.“

Celý kolektiv je zapojený do projektů a akcí, které pozitivní klima ve třídách a v celé škole podporují. Jako příklad lze uvést program primární prevence nazvaný Zipyho kamarádi, určený pro žáky druhé třídy, dále Sportuj ve škole, na němž se aktivně podílejí zase děti ze třetí až páté třídy. Samozřejmou aktivitou jsou v neposlední řadě také pravidelné výjezdy na školu v přírodě. Třetí až pátá třída jezdí na lyžařské zájezdy.

Možnost k rozvíjení zajímavých činností a také k vzájemnému poznání a utužení vztahů mezi dětmi různého věku na škole je projekt „Jak být dobrým kamarádem“. Jedná se o projekt řazený mezi adaptační akce pro prvňáčky. Při této konkrétní akci žáci 5. třídy pomáhali žákům 1. třídy při společném vytváření loga školy, kdy se bohatě uplatnila týmová práce. Další zajímavá akce byla „Čtu svému prvňáčkovi“; jednalo se o obdobu čtenářských dílen. Uvítací program pro prvňáčky byl završen adaptačním kurzem na zámku Veltrusy.

Třída 1.A

Třída 1.A

Třída 1.A

Třída 1.A

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky