více >>
Deník

ZŠ J. Seiferta staví na budování šesti hlavních kompetencí

Škola je umístěna v centru Mělníka a navštěvuje ji přibližně 450 žáků vždy ve dvou paralelních třídách 1. - 9. ročníku, každý ročník má tedy dvě třídy.

Školní vzdělávací program K6 JAS vychází z RVP (Rámcového vzdělávacího programu) pro základní vzdělávání a jeho zkratka odkazuje na šest klíčových kompetencí, které by si žáci měli osvojit: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanská, pracovní a kompetence sociální a personální. Dále je výrazné zaměření školy na jazyky a sport. Základní směr vzdělávacího procesu je tedy daný, nicméně vedení ZŠ Jaroslava Seiferta zároveň umožňuje každému pedagogovi vlastní pojetí výuky; vyučující tak mají prostor realizovat i něco jiného než je ono klasické „sešněrovávající“ frontální vzdělávání.

Děti také kromě družiny mohou navštěvovat odpolední školní klub a různé volnočasové aktivity. Širokou nabídku kroužků zajišťují jak pedagogové školy, tak i soukromé organizace. Rodiče i žáci mohou využívat konzultace v oblasti výchovného a kariérního poradenství. Škola se aktivně zapojuje do projektů EU, ministerstva i města. Spolupracuje s rodiči i s dalšími školami, kulturními a vzdělávacími institucemi. Snaží se žákům vytvářet inspirativní prostředí s pozitivním klimatem a poskytovat jim kvalitní vzdělání a výchovu.

1. A

1. A

1. A

1. A

Ve středu 11. prosince představíme v tištěném vydání Mělnického deníku děti 1. B. ze ZŠ Seifertova.

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky