více >>
Deník

ZŠ Neratovice tento školní rok slaví již 36 let od svého založení

Do barevné budovy ZŠ Neratovice v ulici 28. října chodí letos přes 900 žáků ve 35 třídách, k tomu připočtěme ještě jednu přípravnou třídu, kterou navštěvuje 14 dětí. O všechny dohromady se stará tým 49 pedagogů, 15 asistentek pedagoga, 10 vychovatelek školní družiny, 9 kuchařek a 13 správních zaměstnanců.

Jednou z priorit školy je pokračovat v zavádění moderních technologií: rodiče i žáci si například už zvykli na používání elektronické žákovské knížky, které mají v pátých až devátých ročnících, učitelé zase zapisují záznamy o hodinách do elektronické třídní knihy. Také se ale škola soustředí na zlepšování fyzického zázemí školy, jako jsou WC kabinky, obložení obou tělocvičen, školní zahrada, nová kašna před školou s hmyzím domečkem apod. Ale ze všeho nejvíce se samozřejmě škola snaží dbát na udržení a zlepšování dobrých výsledků žáků a jejich úspěšný vstup do života po ukončení základní školní docházky.

Na škole je velká možnost účasti dětí v zájmových kroužcích: jedná se o flétnu, cvičení, orientální tanec, hravou angličtinu pro 1. stupeň, výtvarný kroužek, florbal, hraní si s češtinou a matematika pro život. Rodiče za vybraný kroužek platí pouhých 400 korun za pololetí. Zájmové vzdělávání je i ve školní družině; pro činnost družiny se využívá tělocvičny, hřiště, heren, kuchyňky i zahrady.

ZŠ Neratovice, 28. října 1157, 1. A

ZŠ Neratovice, 28. října 1157, 1. A
ZŠ Neratovice, 28. října 1157, 1. A

V tištěném vydání Mělnického deníku ve středu 22. ledna představíme další děti ze ZŠ Neratovice.

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky