V době internetu a sociálních sítí máme všichni možnost vyjádřit snadno svůj názor. Pozitivní, nebo negativní reakce k určitému problému se mohou objevit i na účtech a stránkách městských a obecných úřadů.

Ty se tak mohou dostat do situace, kdy musí rozhodnout, zda budou názory považovat za relevantní k řešení nebo alespoň k prověření.

Ukázkovým příkladem budiž oprava Masarykova mostu v Kralupech nad Vltavou, která vyvolala vlnu nesouhlasu a následně i agresivitu mezi řidiči.

Ačkoliv se facebookové stránky týkající se Kralup na Vltavou plní veskrze negativními komentáři, které odkazují na špatnou funkčnost semaforů, neohleduplnost řidičů na křižovatkách a další, hájí se město tím, že nepřišla žádná oficiální stížnost.

Mělo by vedení města, v tomto případě Kralup, vzít vážně hlasy obyvatel a celou situaci prověřit? Oprava mostu jde sice za Středočeským krajem, ale obracet se s problémem chodu města na krajskou správu je nesmysl.

Na celou situaci, alespoň v dopravních špičkách, by měla dohlížet městská policie. Ta ale pro nedostatek strážníků zavírá oči, a tak lidé nadávají. Špatně nastavené semafory někdy ukážou zelenou na obou stranách, jindy zablokuje kruhový objezd u úřadu netrpělivý řidič tlačící se do kolony čekajících aut.

Úřad je paradoxně hned v centru dění, radní mohou situaci sledovat z oken. Oficiální stížnost však nepřišla. Městu navíc chybí polovina strážníků, takže varianta s městským strážníkem je vyloučena.

Dopravní omezení je v polovině a zřejmě ponecháno osudu. Četné komentáře na stránkách města a jinde nejsou oficiální stížnost. Správa Středočeského kraji by jednoznačně měla včas informovat město o takto důležité uzavírce, nebo v lepším případě nechat město naplánovat čas, kdy se opravy uskuteční. Systém je podle mého špatně nastaven a doplácí na to obyvatelé daného místa.